Priser

Priser

Gjeldende priser, inkludert skyttelbuss.

1. døgn

kr. 120,-

2. døgn 

kr. 240,- 

3. døgn

kr. 360,-

4. døgn 

kr. 480,- 

5. døgn

kr. 600,-

6. døgn 

kr. 610,- 

7. døgn 

kr. 610,- 

8. døgn 

kr. 610,- 

9. døgn 

kr. 730,- 

10. døgn 

kr. 850,- 

11. døgn 

kr. 970,- 

12. døgn 

kr. 1000,- 

13. døgn 

kr. 1000,- 

14. døgn 

kr. 1000,- 

15. døgn 

kr. 1000,- 

16. døgn 

kr. 1050,- 

17. døgn 

kr. 1100,- 

18. døgn 

kr. 1150,-  

19. døgn 

kr. 1200,- 

20. døgn 

kr. 1250,- 

21. døgn 

kr. 1250,- 

>21. døgn 

+ kr. 50,- pr. døgn

Alle priser er hvert påbegynt døgn fra innkjøringstidspunkt (24 timer)