Priser

Priser

Gjeldende priser, inkludert skyttelbuss.

1. døgn

kr. 140,-

2. døgn 

kr. 280,- 

3. døgn

kr. 420,-

4. døgn 

kr. 560,- 

5. døgn

kr. 700,-

6. døgn 

kr. 720,- 

7. døgn 

kr. 720,- 

8. døgn 

kr. 720,- 

9. døgn 

kr. 840,- 

10. døgn 

kr. 980,- 

11. døgn 

kr. 1050,- 

12. døgn 

kr. 1100,- 

13. døgn 

kr. 1100,- 

14. døgn 

kr. 1100,- 

15. døgn 

kr. 1100,- 

16. døgn 

kr. 1150,- 

17. døgn 

kr. 1200,- 

18. døgn 

kr. 1250,-  

19. døgn 

kr. 1300,-

20. døgn 

kr. 1350,-

21. døgn 

kr. 1350,-

>21. døgn 

+ kr. 50,- pr. døgn

Alle priser er hvert påbegynt døgn fra innkjøringstidspunkt (24 timer)